background image
32
Rozdział 3
Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować instalacje i zamienić bieżącą wersję.
Kliknij Cancel (Anuluj), aby wyjść i zachować bieżącą wersję.
5. Zaczekaj, aż kreator zakończy kopiowanie wszystkich niezbędnych plików i
zaktualizuje system.
UWAGA
Pocket PC można podłączyć do komputera zaraz po
zainstalowaniu ActiveSync. Upewnij się, że w ustawieniach
Settings(Ustawienia)>zakładkaConnections(Połączenia)>
USB Settings (Ustawienia USB), wybrana została opcja
Transmission as Network Interface (Transmisja jak przez
interfejs sieciowy) lub Transmission as Serial Interface
(Transmisja jak przez interfejs szeregowy).
Synchronizacja urządzenia
Podłączanie urządzenia do komputera
1. Podłącz 26-pinową wtyczkę kabla synchronizacji do 26-pinowego złącza w
dolnej części urządzenia.
2. Podłącz drugi koniec kabla synchronizacji do portu USB komputera.
1
2
Ustawienie relacji synchronizacji
Natychmiast po zakończeniu instalacji, zostanie automatycznie uruchomiony
kreator Sync Setup (Ustawienie synchronizacji), aby pomóc w nawiązaniu
relacji synchronizacji i dostosowaniu ustawień synchronizacji. W tym miejscu,
można zdecydować o tym, które typy informacji mają być synchronizowane z
komputerem.