background image
Synchronizacja i poprawianie
31
Instalacja ActiveSync® w komputerze
Program ActiveSync jest już zainstalowany w urządzeniu. Aby synchronizować
informacje urzadzenia poprzez komputer należy także zainstalować ActiveSync
w komputerze. Zainstaluj ActiveSync z dysku Companion CD, dostarczanego w
opakowaniu produktu.
UWAGA
Przed uruchomieniem instalacji ActiveSync, należy upewnić
się, że w komputerze jest zainstalowany program Microsoft®
Outlook® . Jeśli program nie jest zainstalowany należy go
zainstalować z dysku Companion CD. Jeśli zainstalowany
jest program Outlook 98 lub Outlook 2000, wyświetlane są
zaleceniaaktualizacji programuOutlookznajdujące się nadysku
Companion CD.
Aby zainstalować ActiveSync w komputerze:
1. Włącz komputer i monitor.
WAŻNE
Nie należy podłączać urządzenia z komputerem do czasu
zakończenia instalacji ActiveSync.
2. Wstaw dysk Companion CD do napędu optycznego komputera. Dysk CD zostanie
uruchomiony automatycznie i wyświetli ekran początkowy, a następnie menu
główne, z którego można rozpocząć instalację.
3. Przed instalacją ActiveSync, Outlook przeczytaj Overview (Omówienie), aby
upewnić się, że instalacja będzie wykonana w prawidłowej kolejności, kliknij Next
(Dalej).
4. Wykonaj instrukcje na kolejnych ekranach.
Jeśli programActiveSync został już zainstalowany w komputerze, kreator instalacji
wykryje go i wyświetli odpowiedni komunikat.