background image
30
Rozdział 3
Microsoft® ActiveSync®
Microsoft® ActiveSync® to jeden z ważnych programów dostarczanych razem
z MyPal. Dzięki ActiveSync, można synchronizować informacje komputera
typu desktop desktop z informacjami urządzenia. Mechanizm synchronizacji
polega na porównaniu danych urządzenia z danymi komputera typu desktop i
aktualizuje obydwa komputery poprzez użycie najnowszych informacji.
Na przykład:
• Zachowanie aktualności danych programu Outlook komputera Pocket poprzez
synchronizację urządzenia danymi programu Microsoft Outlook zapisanymi w
komputerze typu desktop.
• Synchronizacja plików Microsoft Word i Microsoft Excel pomiędzy urządzeniem
a komputerem typu desktop. Pliki są automatycznie konwertowane do
prawidłowego formatu.
UWAGA
Domyślnie, ActiveSync nie wykonuje automatycznej
synchronizacji wszystkich typów informacji. Należy użyć
opcji ActiveSync do włączenia lub wyłączenia synchronizacji
specyficznych typów informacji.
Poprzez ActiveSync, możliwe jest również:
• Kopiowanie (a nie synchronizacja) plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
typu desktop
• Kontrolowanie czasu synchronizacji poprzez wybranie trybu synchronizacji. Na
przykład, można ustawić ciągłą synchronizację przy podłączeniu do komputera
typu desktop lub tylko po wybraniu synchronizacji.
• Wybór typów informacji do synchronizacji i kontrola ilości synchronizowanych
danych. Na przykład, można wybrać synchronizację spotkań tylko z poprzednich
dwóch tygodni, spotkania starsze niż dwa tygodnie nie są synchronizowane.
W celu uzyskania dalszych informacji o używaniu ActiveSync:
1. Uruchom ActiveSync na komputerze desktop.
2. W pasku menu ActiveSync, kliknij Help (Pomoc)> Microsoft ActiveSync Help
(Pomoc Microsoft ActiveSync).
Rozdział 3 Synchronizacja i
poprawianie