background image
Podstawy
29
Aby zmienić ustawienia Asus Status (Stan Asus):
1. Stuknij ikonę Asus Status (Stan
Asus) w dolnym,, prawym rogu
ekranu, a następnie stuknij Setting...
(Ustawienie...)
2. Wybierz wymagane elementy spośród
dostępnych elementów. Można usunąć
elementyzmenuAsusStatus(StanAsus)
poprzez zlikwidowanie zaznaczenia
okna obok elementów pod ikoną Show
Items (Pokaż elementy).
3. Stuknij OK, aby przeprowadzić zmiany.
UWAGA
Po usunięciu zaznaczenia okna obok Show system status
icon (ikony Pokaż stan systemu), ikona Asus Status (Stan
Asus) nie będzie wyświetlana na ekranie Today (Dzisiaj). Aby
ponownie spowodować wyświetlanie ikony Asus Status (Stan
Asus), stuknij
> Settings (Ustawienia) >zakładkę System
(System) > ikonę Asus Status (Stan Asus).