background image
28
Rozdział 2
Aby obrócić obraz:
• Stuknij z paska Menu Menu (Menu) > Edit (Edytuj) > Rotate (Obróć). Każde
stuknięcie Rotate (Obróć) powoduje obrócenie obrazu o 90 stopni w kierunku
wskazówek zegara.
Aby przyciąć obraz:
1. Stuknij Menu (Menu) > Edit (Edytuj) > Menu
(Menu) > Crop (Przytnij).
2. Przeciągnij piórko nad ekranem, aby wybrać
część obrazu do zachowania.
3. Stuknij wewnątrzokna przycinania,abyprzyciąć
obraz.
4. Stuknij Undo (Cofnij), aby cofnąć ostatnio
wykonaną akcję.
Aby zapisać obraz:
• Stuknij Menu (Menu) > Save As (Zapisz jako), aby zapisać zmiany po edycji
obrazu.
Sprawdzenie stanu urządzenia
Szybki podgląd istotnych informacji o urządzeniu, takich jak wykorzystanie miejsca
do zapisu i żywotność baterii, poprzez użycie Asus Status (Stan Asus).
To open Asus Status:
1. Stuknij ikonę Asus Status (Stan Asus), w
dolnym, prawym rogu ekranu.
2. Menu wyświetla ogólne informacje dotyczące
urządzenia. Stuknij element, aby uzyskać
więcej opcji dla tego określonego elementu.