background image
Podstawy
27
Obrazy i video
Użyj Pictures & Videos (Obrazy i video), aby oglądać obrazy i odtwarzać video
zapisane w różnych formatach na karcie pamięci masowej urządzenia. Można je
następnie wysłać do swoich przyjaciół, oglądać w formie pokazu slajdów, odtwarzać
video lub ustawić obraz jako tło na ekranie Today (Dzisiaj).
Dalsze informacje dotyczące korzystania z tej funkcji, znajdują się także w pomocy
online urządzenia.
Aby używać funkcję Pictures (Obrazy):
1. Stuknij
> Programs (Programy)> ikonę Pictures & Videos (Obrazy i
video).
2. Stuknij miniaturkę obrazu lub video, która ma zostać otwarta.
3. Po wyświetleniu na ekranie obrazu lub video, stuknij Menu (Menu) w celu
powiększenia (powiększenie, zmniejszenie lub dopasowanie obrazu do okna),
odtworzenia slajdu, edycji obrazu lub odtworzenia video.
4. Stuknij Menu (Menu) > Set as Today Background... (Ustaw jako dzisiejsze
tło...), aby zastosować obraz jako tapetę na ekranie Today (Dzisiaj).
lub
Stuknij Menu (Menu) > Beam picture... (Obraz przez podczerwień), aby wysłać
obraz do innego urządzenia poprzez port podczerwieni.
5. Stuknij Send (Wyślij) na pasku Menu, aby podłączyć obraz do wiadomości
e-mail.
Aby korzystać z funkcji Auto Correct (Automatyczna korekcja):
• Stuknij Menu (Menu) > Edit (Edytuj) > Menu (Menu) >Auto Correct (Automatyczna
korekcja), aby automatycznie wyregulować obraz.
UWAGA
Stuknij Menu (Menu) > Undo (Cofnij), aby cofnąć ostatnią
akcję. Stuknij Revert to Saved (Cofnij do zapisanego), aby
cofnąć wszystkie operacje na obrazie.
Solitaire (Pasjans)
Głównym celem tej gry jest użycie wszystkich kart w talii do układania stosów w
kolejności rosnącej, rozpoczynając od asów.
UWAGA
Szczegółowe informacje dotyczące reguł gry, można uzyskać
w części Help information (Informacje pomocy) urządzenia,
poprzezstuknięcie >Help(Pomoc)>Contents(Zawartość)
> Play Games (Granie w gry).