background image
26
Rozdział 2
Używanie prostych aplikacji
Urządzenie posiada klika prostych aplikacji,
użytecznych przy codziennym używaniu
urządzenia.
UWAGA
Główne aplikacje dostarczone z
systemem Microsoft® Windows
Mobile® 5.0 są omówione w
innych rozdziałach.
Aby uzyskać dostęp do aplikacji:
1. Stuknij
> Programs (Programy).
2. Stuknij ikonę, aby uruchomić określone
aplikacje.
Aby przeglądać uruchomione programy:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładka System (System) >
ikonę Memory (Pamięć) > zakładkę Running Programs (Uruchomione
programy).
2. Aby zwolnić część pamięci systemowej aktualnie wykorzystywanej przez
uruchomione programy, wybierz program, a następnie stuknij Stop
(Zatrzymaj).
Aby zatrzymać wszystkie uruchomione programy, stuknij Stop All (Zatrzymaj
wszystkie).
Kalkulator
Stuknij ikonę Calculator (Kalkulator), aby korzystać z prostych funkcji
kalkulatora.
Gry
Stuknij ikonę Games (Gry), aby wyświetlić dostępne gry.
Bubble Breaker (Spadające kulki)
Głównym celem tej gry jest kolejne ułożenie wszystkich kulek.Aby to zrobić,
stuknij dwie lub więcej kulek tego samego koloru połączonych ze sobą. Im
więcej jednocześnie ułożonych kulek, tym wyższy wynik.