background image
24
Rozdział 2
Zmiana ustawień audio
Aby zmienić ustawienia audio:
1. Stuknij
> zakładkę Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) >
ikonę Audio (Audio).
2. Adjust the volume, balance, treble, and bass, and 3D settings by dragging the
slider to the left or to the right until you achieve your desired sound output.
3. Tap OK when done.
UWAGA Stuknij przycisk Default (Domyślne), aby przywrócić ustawienia
domyślne audio.
Wybieranie dźwięków i powiadomień
Urządzenie może przypominać o sprawach do załatwienia na kilka sposobów. Na
przykład, po ustawieniu spotkania w funkcji Calendar (Kalendarz), terminowego
zadania lub alarmu w funkcji Clock (Zegar), użytkownik może zostać powiadomiony
następującymi sposobami.
• Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
• Zostanie odtworzony dźwięk (można wybrać rodzaj dźwięku)
• Zaczną migać światła urządzenia
Aby ustawić dźwięki i powiadomienia:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Personal (Osobiste) > ikonę
Sounds & Notifications (Dźwięki i powiadomienia) > zakładkę Sounds
(Dźwięki), a następnie wybierz elementy do włączenia.
2. Stuknij zakładkę Notifications (Powiadomienia) i ustaw szczegóły powiadomienia
o zdarzeniu.
3. Stuknij OK po zakończeniu.
Aby zmienić ustawienia Microphone (Mikrofon):
1. Stuknij zakładkę Mic (Mikrofon) z ekranu ustawienia audio.
2. W opcji MIC Gain Control (Kontrola wzmocnienia mikrofonu), wybierz ręczną
regulację wzmocnienia lub pozwól na automatyczną regulację głośności
nagrywania przez urządzenie. Wyreguluj głośność na wyższą lub niższą,
przesuwając suwak na lewo lub na prawo.
UWAGA
Stuknij Default (Domyślne), aby przywrócić ustawienia
domyślne..