background image
20
Rozdział 2
3. Wybierz typ hasła, Simple 4 digit (Proste 4 cyfrowe) lub Strong
alphanumeric (Złożone alfanumeryczne).
4. Wprowadź hasło. Po wybraniu złożonego hasła typu alfanumerycznego,
wymagane jest dwukrotne wprowadzenie hasła.
5. Stuknij zakładkę Hint (Podpowiedź), aby utworzyć przypomnienie, na wypadek
zapomnienia hasła.
6. Stuknij OK po zakończeniu.
Zmiana orientacji wyświetlania ekranu
Aby zmienić orientację wyświetlania ekranu:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > ikonę
Screen (Ekran).
2. Wybierz wymaganą orientację, następnie stuknij OK.
Orientacja pionowa
Stuknij, aby zmienić orientację wyświetlania ekranu
Orientacja pozioma