background image
Podstawy
19
Zmiana informacji o użytkowniku
Aby zmienić informacje o użytkowniku:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) >
ikonę Owner Information (Informacje o
użytkowniku).
2. Wprowadź dane, które mają być wyświetlane
na ekranie Today (Dzisiaj).
3. Dodaj notatki do informacji o użytkowniku,
stukając zakładkę Notes (Notatki).
4. Wprowadź wymagany tekst.
5. Stuknij zakładkę Options (Opcje), następnie
wybierz elementy do wyświetlania na ekranie
przy każdym włączeniu urządzenia. Stuknij OK
po zakończeniu.
Zmiana menu start
Aby zmienić elementy menu:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > ikonę
Menus (Menu).
2. Zaznacz okienko obok elementów, które
mają być wyświetlone w Menu Start.
3. Stuknij OK.
UWAGA
Elementyniedodanedomenu
Start, można odnaleźć w opcji
Programs (Programy).
Ustawianie hasła
Aby ustawić hasło dla urządzenia:
1. Stuknij > Settings (Ustawienia) > ikonę Password (Hasło).
2. Zaznacz okienko Prompt if device unused (Zapytaj jeśli urządzenie nie jest
używane), następnie wybierz okres z dostępnych opcji, stukając strzałkę w
dół.