background image
18
Rozdział 2
Dostosowanie urządzenia
Urządzenie można dostosować poprzez regulację ustawień, użycie wbudowanych
programów i instalację dodatkowego oprogramowania.
Aby wyświetlić dostępne opcje:
• Stuknij
> Settings (Ustawienia)> zakładkę Personal (Osobiste) lub
System (System)..
UWAGA
Stuknij i przytrzymaj suwak z prawej strony ekranu, aby
wyświetlić inne ikony Settings (Ustawienia).
Aby zmienić ustawienia alarmu:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę System (System) > ikonę
Clock & Alarms (Zegar i alarmy) > zakładkę Alarm (Alarm).
2. Wykonaj wymagane ustawienia.
Zmiana daty i czasu
Aby zmienić ustawienia daty i czasu:
1. Tap
> Settings > System tab > Clock & Alarms icon.
2. Under the Time tab, make your desired settings.
NOTE
Tap the More tab and select Display the clock in the title bar
in all programs to display the clock on the top right corner of
the screen all the time.