background image
16
Rozdział 2
Nagrywanie wiadomości
W dowolnym programie z możliwością pisania lub rysowania na ekranie, można także
szybko zapisać refleksje, przypomnienia i numery telefoniczne, poprzez nagranie
wiadomości. W programach Calendar (Kalendarz), Tasks (Zadania) i Contacts
(Kontakty), można dołączać nagranie w zakładce Notes (Notatki). W programie Notes
(Notatki), można utworzyć oddzielne nagranie lub dołączyć nagranie do pisemnej
notatki. Aby dołączyć nagranie do pisemnej notatki należy ją najpierw otworzyć.
W programie Inbox (Skrzynka odbiorcza), można dodać nagranie do wiadomości
e-mail.
Aby utworzyć nagranie:
1. Stuknij
> Programs (Programy) > Notes (Notatki)> Menu (Menu) > View
Recording Toolbar (Widok paska narzędziowego nagrywania).
2. Ustaw urządzenie tak, aby mikrofon znajdował się w okolicy ust lub innego
źródła dźwięku.
3. Stuknij (czerwony przycisk), aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać
nagrywanie, stuknij . Po zatrzymaniu nagrania zostaną wyemitowane dwa
sygnały.
4. Nowe nagranie zostanie wyświetlone na liście Notes (Notatki) lub zostanie
wyświetlone w formie wbudowanej ikony. Aby odtworzyć nagranie, stuknij je na
liście lub, jeśli jest wbudowane w notatkę, stuknij ikonę Speaker (Głośnik).
Ikona Speaker (Głośnik) oznacza
wbudowane nagranie
Stuknij, aby rozpocząć nagrywanie
Stuknij, aby zakończyć nagrywanie