background image
Podstawy
15
Rysowanie na ekranie
Na ekranie można rysować w takim sam sposób jak przy pisaniu. Różnica pomiędzy
pisaniem a rysowaniem na ekranie polega na sposobie wybierania elementów i
sposobu ich edycji. Na przykład, można zmieniać rozmiar wybranych rysunków, a
wpisywanego tekstu nie.
Aby utworzyć rysunek:
1. Użyj piórka przeciągając nim poprzez trzy linie na ekranie. Dookoła rysunku
pojawi się prostokąt zaznaczenia rysunku.
UWAGA
Jeśli rysunek nie przekracza trzech linii, nie jest wyświetlany
prostokąt zaznaczenia rysunku.
2. Kontynuujrysowanie.Jeślikolejnepociągnięcia
wykraczająpozazaznaczonyobszar,prostokąt
zaznaczenia jest rozszerzany, aby obejmował
wszystkie fragmenty rysunku.
Aby edytować rysunek:
1. Stuknij i przytrzymaj piórko na rysunku, aż do pojawienia się uchwytów wyboru.
Aby wybrać wiele rysunków, przeciągnij w celu zaznaczenia wymaganych
rysunków.
2. Stuknij i przytrzymaj wybrany rysunek, a następnie stuknij komendę edycji w
menu podręcznym lub stuknij komendę w Menu (Menu).
3. Zmień rozmiar rysunku poprzez przeciągnięcie uchwytu zaznaczenia do
wymaganego rozmiaru.
Prostokąt zaznaczenia
wskazujący granice rysunku
UWAGAW celu ułatwienia pracy
lub uzyskania widoku
rysunku należy zmienić
powiększenie stukając
Menu (Menu)> Zoom
(Powiększenie)iwybierając
wymagane powiększenie.