background image
14
Rozdział 2
Wskazówki dotyczące prawidłowego rozpoznawania pisma
• Tekst należy wpisywać starannie.
• Należy pisać na linii lub pod linią. Miejsce przecięcia litery “t” i apostrofy należy
wpisywać pod górną linią, aby nie kolidowały z wyrazem powyżej. Wykrzykniki i
przecinki należy wpisywać powyżej linii.
• Dla lepszego rozpoznawania należy zwiększyć powiększenie do 300% po przez
menu Tools (Narzędzia).
• Litery wyrazów należy wpisywać blisko siebie i pozostawiać duże odstępy między
wyrazami, aby urządzenie mogło łatwo ocenić miejsca rozpoczęcia i zakończenia
wyrazów.
• Nie można konwertować wyrazów z łącznikami, obcych słów zawierających znaki
specjalne, takie jak akcenty oraz niektórych znaków interpunkcyjnych
• Po dodaniu wyrazu do tekstu lub zmianie tekstu po uprzednim rozpoznaniu,
dodane wyrazy zostaną rozpoznane po powtórzeniu rozpoznawania.