background image
ii
Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można
powielać,przenosić, przetwarzać,przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć
na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii
zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Usługa gwarancyjna produktu nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,
modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane
bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z
numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIATEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAXNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE,ALE NIETYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY,
PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK
NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW,TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W
PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA
O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK
DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ
WYŁĄCZNIECELOMINFORMACYJNYMIMOGĄZOSTAĆZMIENIONEWDOWOLNYMCZASIE,
BEZPOWIADOMIENIA,DLATEGOTEŻ,NIEMOGĄBYĆINTERPRETOWANEJAKOWIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK
BŁĘDYI NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WTYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE
Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows oraz logo Windows logo są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Na produkty Microsoft udzielana jest licencja OEM,
przyznawana przez firmę Microsoft Licensing, Inc., całkowicie podporządkowaną firmie Microsoft
Corporation..
Wydanie pierwsze V1
Sierpień 2005
PL2191