background image
Podstawy
13
Edycja wpisanego tekstu:
1. Stuknij i przytrzymaj piórko obok wybranego tekstu, aż pojawi się punkt
wstawiania.
2. Aby wybrać tekst, stuknij Menu (Menu) > Draw (Rysuj). Upewnij się, że
poniżej opcji Draw (Rysuj) nie ma znaku zaznaczenia.
3. Przeciągnij piórko wzdłuż tekstu do zaznaczenia.
Przy przypadkowym wpisaniu na ekranie, stuknij Menu (menu) > Undo Ink
(Cofnij pisanie) i spróbuj ponownie.
4. Stuknij Menu (Menu) na pasku Menu, a następnie wybierz akcję lub użyj jednego
z narzędzi w Panelu wejścia do wprowadzenia nowego tekstu.
Konwersja wpisanego tekstu na tekst maszynowy:
• Stuknij Menu (Menu)> Tools (Narzędzia)> Recognize (Rozpoznaj).
Wybór poziomu powiększenia:
• Stuknij Menu (Menu)> Zoom (Powiększenie). Stuknij z listy procentową wartość
powiększenia.
Pisanie na ekranie
W dowolnym programie do pisania, takim jak program Notes (Notatki) i w zakładce
Notes (Notatki) Calendar (Kalendar, Contacts (Kontakty) i Tasks (Zadania), można
użyj piórka do bezpośredniego pisania na ekranie. Wpisz tekst tak jak na papierze.
Napisany tekst można później edytować i formatować i skonwertować do tekstu
maszynowego.
Aby rozpocząć pisanie na ekranie:
1. Stuknij
> Programs (Programy)>
Notes (Notatki)> New (Nowa)
2. Na ekranie wyświetlane jest puste miejsce z
liniami ułatwiającymi pisanie.
3. Wpisz tekst.
UWAGA Niektóre programy akceptujące
wpisywanie, mogą nie zawierać
przycisku Pen (Pióro). Sprawdź
dokumentację programu, aby
dowiedzieć się w jaki sposób
przełączać na tryb pisania.