background image
12
Rozdział 2
Edycja wpisywanego tekstu:
1. Wybierz tekst do edycji w następujący sposób:
• przeciągnij piórkiem nad tekstem
• stuknij dwukrotnie wybrany wyraz
• stuknij trzy razy, aby zaznaczyć akapit
2. Stuknij Menu na pasku Menu i wybierz akcję lub użyj jednego z narzędzi na
Panelu wejścia do wprowadzenia nowego tekstu.
Pisanie na klawiaturze programowej:
1. Stuknij
> Keyboard (Klawiatura).
2. Stuknij piórkiem klawisze na klawiaturze
ekranowej, aby wprowadzić informacje.
Funkcja uzupełniania wyrazu
Przy korzystaniu z Panela wejścia i z klawiatury programowej, urządzenie odgaduje
wpisywany wyraz i wyświetla go nad Panelem wejścia. Po stuknięciu wyświetlanego
wyrazu, zostaje on wstawiony do tekstu w punkcie wstawiania. Im dłuższe korzystanie
z urządzenia, tym więcej wyrazów zostaje zapamiętanych, co rozszerza możliwości
odgadywania wyrazów.
Aby zmienić opcje funkcji uzupełniania
wyrazu:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę
Personal (Osobiste) > Input (Wejście) >zakładkę
Word Completion (Uzupełnianie wyrazu).
2. Wykonaj wymagane zmiany i stuknij ok.
Wybierz
metodę
wejścia
Stuknij, aby wyświetlić lub ukryć panel wejścia
Stuknij, aby wyświetlić opcje metody wejścia
Stuknij w tym miejscu, jeśli jest to wyraz,
który ma zostać użyty