background image
10
Rozdział 1
UWAGA
Menu podręczne są także dostępne w większości innych programów
urządzenia. Jednakże, elementy menu podręcznego mogą się różnić,
w zależności od programu lub aplikacji.
Aby uzyskać dostęp do menu podręcznego, stuknij i przytrzymaj piórko na
elemencie, z którym wiąże się wykowywana akcja. Po wyświetleniu menu,
unieś piórko i stuknij akcję do wykonania. Aby zamknąć menu podręczne
bez wykonywania akcji, stuknij poza menu.
Start menu
Menu podręczne
Pasek Menu
W dolnej części ekranu programu znajduje się pasek Menu. Menu i przyciski
na pasku Menu można stosować do wykonywania komend i inicjowania
akcji.
Menu i przyciski mogą się różnić, w zależności od używanych programów.
W menu Start, można
w y b r a ć p r o g r a m y,
ustawienia i tematy
pomocy.
Aby wyświetlić menu
Start, stuknij ikonę
w
górnej części ekranu.
Poprzez menu podręczne,
można łatwo wybrać akcję
dla danego elementu.
Na przykład, można użyć
menu podręczne w opcji
File Explorer (Eksplorator
plików) do usuwania,
kopiowania, zaznaczenia
elementu.
Stuknij akcję do
wykonania
Stuknij poza menu
podręcznym, aby
je zamknąć bez
wykonywania akcji
Stuknij, aby otworzyć ostatnio
uzywany program
Stuknij, aby otworzyć program
Stuknij, aby otworzyć menu
Programs (Programy)
Stuknij, aby otworzyć menu
Settings (Ustawienia)
Stuknij, aby wyswietlić tematy
Help (Pomoc)
Stuknij i przytrzymaj, aż
do wyświetlenia menu
podręcznego