background image
Wprowadzenie
9
Podstawowe ekrany MyPal
Ekran Today (Dzisiaj)
Normalnie, ekran Today (Dzisiaj) jest wyświetlany przy pierwszym włączeniu
urządzenia każdego dnia.
UWAGA
Gdy urządzenie jest już włączone i na ekranie wyświetlany jest inny
program, można w dowolnym czasie powrócić do ekranu Today
(Dzisiaj), stukając
> Today (Dzisiaj).
Jak pokazano na przykładowej ilustracji poniżej, ekran Today (Dzisiaj)
umożliwia oglądanie podsumowania ważnych informacji dla danego dnia.
Stuknij, aby ustawić lub zmienić
połączenia sieciowe lub modemowe
Stuknij, aby otworzyć
menu Start i wybrać
spośród dostępnych
programów
Stuknij, aby wyregulować głośność lub wyciszyć wszystkie dźwięki
Stuknij aby wyświetlić datę, czas, następne
spotkanie i poziom naładowania baterii
Stuknij, aby zmienić datę i czas
Przegląd dnia
Stuknij, aby otworzyć menu ASUS Status (Stan
Asus), gdzie wyświetlany jest stan urządzeń i
ustawienia(takiejakustawieniepodświetlenia,poziom
naładowania baterii, wykorzystanie pamięci i inne)
Stuknij, aby przełączyć na orientację
poziomą lub pionową
Stuknij , aby wyświetlić menu Bluetooth®
Stuknij , aby wyświetlić menu Wi-Fi®
(tylko MyPal A636)
Stuknij, aby otworzyć program
Calendar (Kalendarz)
Stuknij, aby otworzyć
program Contacts
(Kontakty)
Z ekranuToday (dzisiaj), stuknij piórkiem dowolny z wymienionych elementów,
aby wyświetlić szczegółowe informacje. Informacje dotyczące modyfikacji
zadań lub działań, a także dodawania nowych elementów lub informacji,
zawiera “Rozdział 2: Podstawy”.