background image
Wprowadzenie
7
Instalacja i wyjmowanie karty SD/MMC/SDIO
1. Stroną z etykietą (zwykle strona z nazwą producenta)
do góry i stroną z kodem paskowym/numerem seryjnym
do dołu, wstaw kartę go gniazda kart SD, znajdującego
się w górnej części urządzenia.
2. Pchnij kartę do gniazda, aż do jej pełnego dopasowania.
Przy prawidłowej instalacji, krawędź karty SD lub MMC
jest wyrównana z górną krawędzią urządzenia. Karty
SDIO zwykle mają wydłużoną część, która wystaje nad
krawędź gniazda.
3. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją delikatnie, aż do wysunięcia.
Następnie można bezpiecznie wyjąć kartę.
Dodatkowe miejsce na dane
MyPalA636 jest dostarczany ze standardowym gniazdem na karty SD, a MyPalA632
posiada dodatkowe gniazdo na karty mini SD. Do gniazda kart SD można wkładać
karty pamięci SD lub MMC. Obsługiwane są także karty SDIO o różnych funkcjach,
takie jak 802.11b, modem, itd.
Etykieta
UWAGA An SD/MMC/SDIO/mini SD card fits only
in one orientation, and slides smoothly
into the slot if inserted correctly. DO NOT
force the card into the slot!
1. Otwórz pokrywę gniazda kart mini SD.
2. Stroną z etykietą (zwykle strona z
nazwą producenta) do góry i strona z
kodem paskowym/numerem seryjnym
do dołu, wstaw kartę do gniazda kart
mini SD, znajdującego się z lewej strony
urządzenia.
3. Pchnij kartę, aż do jej pełnego wsunięcia do gniazda.
4. Aby wyjąć kartę, naciśnij ja lekko, aż do wysunięcia karty na zewnątrz.
Następnie można już bezpiecznie wyjąć kartę.
Instalacja lub odłączanie karty mini SD (tylko
A632)
Strona z etykietą