background image
6
Rozdział 1
Ustawienia GPS
Odbiór sygnału GPS:
Otwórz panel anteny GPS z tyłu urządzenia. Panel można obrócić, zgodnie z
przykładem na ilustracji poniżej.
Aby używać zestaw samochodowy GPS:
SD
SD
UWAGA
Dla najlepszego odbioru sygnału, panel anteny GPS powinien być
ukierunkowany równolegle do ziemi. Przy słabym odbiorze sygnału
GPS, należy zakupić i zastosować opcjonalną antenę zewnętrzną.
Otwórz pokrywę anteny zewnętrznej na panelem, a następnie podłącz
do portu anteny antenę zewnętrzną.
UWAGA
Delikatnie odciągnij wysięgnik typu gooseneck (gęsia
szyja) podczas regulacji ukierunkowania. Nie należy używać
nadmiernej siły przy wyginaniu tego uchwytu. Aby uniknąć
uszkodzenia 26-pinowego złącza urządzenia i awarii, urządzenie
należy ostrożnie umieścić w uchwycie.
2
1
3
4
Orientacja pionowa
Orientacja pozioma
3
4
2
1
2
1