background image
Wprowadzenie
5
Instalacja i wyjmowanie baterii
HOLD
HOL
D
HOLD
HOL
D
1
UWAGA
Otwarcie pokrywy baterii automatycznie wyłącza zasilanie. W górnej,
lewej części wnęki baterii znajduje się mechanizm automatycznie
wyłączający zasilanie przy wysunięciu pokrywy baterii. Jest to
zabezpieczenie obwodu zasilania i należy w związku z nim uważać,
aby nie poluzować pokrywy baterii.
2
3
4
Podłączenie do źródła zasilania
WAŻNE
Przed pierwszym użyciem urządzenia, konieczne jest
naładowanie baterii .
UWAGA
Po podłączeniu kabla zasilającego do źródła zasilania, rozpoczyna
się ładowanie baterii i dioda LED zasilania zaczyna świecić stałym,
czerwonymświatłem.Informacjedotyczącewyświetlaniastanuzasilania
bateryjnego, znajdują się w Rozdziale 2 “Zmiana ustawień zasilania
bateryjnego”.
26-pinowa Adapter kabla
2
1
synchronizacji wtyka urządzenia
Adapter prądu zmiennego/Kabel zasilania
Kabel
synchronizacji
USB
3