background image
4
Rozdział 1
Zestaw samochodowy GPS
Zestaw samochodowy GPS zawiera:
• Uchwyt samochodowy – do mocowania komputera Pocket PC.
• Wysięgnik typu gooseneck (gęsia szyja) – mocowanie komputera Pocket
PC do przedniej szyby samochodu.
• Port słuchawek – do podłączania słuchawek.
• Złącze kabla synchronizacji i zasilania – do bezpośredniego podłączania
26-pinowego kabla synchronizacji USB w celu synchronizacji urządzenia z
komputerem.
Przez ten port równolegle odbywa się także ładowanie baterii..
• Przełącznik RESET – umożliwia wykonywanie
miękkiego resetu, w przypadku
nieprawidłowego działania urządzenia lub przy zawieszeniu aplikacji. Naciśnij
końcówką piórka ten przełącznik, aby zresetować system.
UWAGA
Aby wykonać
twardy reset, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
naciskając końcówką piórka przełącznik reset. Twardy reset wyzeruje
przetwarzane dane I przywróci urządzenie z powrotem do domyślnych
ustawień zegara. Przed wykonaniem twardego resetu należy wykonać
kopię zapasową danych.
Natomiast, aby przeprowadzić czyste uruchomienie, naciśnij przycisk
Speaker (Głośnik) (-) jednocześnie naciskając przycisk Mode Switcher
(Przełącznik trybów) I naciskając piórkiem na przełącznik resetowania.
Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
urządzenia.
RESET
Przełącznik RESET
Gniazdo słuchawek
Złącze synchronizacji i
zasilania
Elementy z dołu
UWAGA
Aby zamknąć urządzenie, naciśnij przycisk Zasilanie na około cztery
sekundy, a następnie stuknij Yes. All open files will be unsaved (Tak.
Wszystkie otwarte pliki pozostaną nie zapisane.
• Przycisk zasilania – szybko włącza lub wyłącza zasilanie urządzenia po
naciśnięciu przycisku.