background image
60
E EK
FCC Radyo Frekans Karışım Gereksinimleri
MPE Durumu: Cihazınız düşük güce sahip bir verici içerir. Cihaz iletime geçtiği zaman Radyo Frekansı
(RF) sinyali gönderir.
Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans aralığında çalışmasına bağlı olarak EV İÇİ KULLANIM ile
sınırlandırılmıştır. FCC bu ürünün, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararlı karışım için potansiyeli
azaltmak amacıyla 5.15 ila 5.25GHz frekans aralığında ev içinde kullanımını gerektirmektedir.
Yüksek güçlü radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantların esas kullanıcısı olarak
ayrılmıştır. Bu radyo istasyonları, bu cihaza zarar verebilir ya da karışıma neden olabilir.
ÖNEMLİ: Bu cihaz ve de onun antenleri başka bir şirketin donanımlarına yakın bölge-
lere yerleştirilmemelidirler ya da her hangi bir diğer anten ya da iletken ile bağlantılı
olarak çalıştırılmamalıdırlar.
FCC RF Maruz Kalma Bilgileri (Kablosuz Kullanıcılar)
Bu cihazın standart taşınabilir özelliğindeki FCC RF Maruz Kalma (SAR) limitlerine uygunluğu test
edilmiştir. ANSI C95.1 standartlarının belirlediği SAR limitleri içinde kalması için, Kablosuz bir LAN
adaptörükullandığınızda,uzunsüreliçalışmaesnasındaadaptörüzerindekianteninsizeveyayakınınızdaki
birine [20cm]’den daha uzak mesafe olması önerilir. Eğer anten, kullanıcıya [20cm]’den daha kısa bir
mesafedeyse, kullanıcının maruz kalma süresini sınırlaması önerilir.
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı
BukablosuzLANaygıtınınkurulumuvekullanımımutlakaürünlebirlikteverilenbelgelerdekitalimatlara
birebir uymalı. Sadece verilen antenle kullanın. İzin verilenin haricindeki anten, düzenleme veya ilaveler
vericiye zarar verebilir ve FCC kuralları dışına çıkabilir. Bu cihaza yapılan, üretici tarafından açıkça
onaylanmamış herhangibir değişiklik veyadüzenleme (anten dahil) kullanıcının cihazı kullanma yetkisini
hükümsüz kılabilir.
Üretici bu cihazda izinsiz değişiklik yapılmasından, parça değişikliğinden veya üreticinin belirttikleri
haricindekabloveekipmankullanılmasınedeniylemeydanagelentümradyoveyatelevizyonparazitinden
sorumlu değildir. Böyle herhangi bir izinsiz düzenleme, parça değiştirme veya bağlantıdan kaynaklanan
tüm parazitleri düzeltmek kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici ve yetkili satıcılar/dağıtıcılar bu
kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan yasalara aykırı tüm zarar ve davranışlar
nedeniyle hiçbir yükümlülük altına girmez.
Uygunluk Beyannamesi (R & TTE direktif 1999/5/EC)
Aşağıda yer alan maddeler tamamlanmıştır ve de ilgili ve yeterli oldukları düşünülmektedir:
• [Madde 3]’de olduğu gibi elzem gereksinimler
• [Madde 3.1a]’de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
• [EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği için test etme
• [Madde 3.1b]’de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
• [EN 301 489-1] & [EN 301] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
• [489-17]’ye göre test etme
• [Madde 3.2]’de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
• [EN 300 328-2]’e göre radyo test dizileri