background image
56
E EK
Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları
DVD-ROM Sürücü Bilgisi
Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM sürücüsü ya da bir CD-ROM sürücüsü ile birlikte
gelmektedir.DVDbaşlıklarınıngörüntülemekiçin,sizinkendiDVDgörüntülemeyazılımınızıyüklemelisiniz.
Opsiyonel DVD görüntüleme yazılımı bu Notebook PC ile birlikte satın alınabilir. DVD-ROM sürücüsü
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenizi izin verir.
Bölgesel Tekrar Çalma Bilgisi
DVD film başlıklarının tekrar çalınması MPEG2 video, dijital AC3 ses kod çözmeyi ve de CSS korumalı
içeriğin şifresini çözmeyi içerir. CSS (bazen kopyalama koruması olarak isimlendirilir), yasa dışı içerik
çoğaltmasına karşı bir koruma ihtiyacını sağlamak için sinema filmi endüstrisi tarafından benimsenen içerik
koruma projesine verilen isimdir.
CSSlisansörleritahmiledilentasarımkurallarınarağmen,ençokilgiliolanbirkuralbölgeselleştirilmişiçerik
üstündeki tekrar çalma kısıtlamalarıdır. Coğrafi olarak ayrılmış film yayımlarını kolaylaştırmak amacı ile,
DVD video başlıkları aşağıda “Böle Tanımları” bölümünde tanımlandığı üzere spesifik coğrafi bölgeler için
yayımlanır. Telif Hakkı yasaları, tüm DVD filmlerin belirli bir bölgeye sınırlı olmasını gerektirir (genellikle
satıldığı bölgeye göre kodlanır). DVD film içeriği birçokbölge için yayımlanabilirken,CSStasarımkuralları
CSS şifreli içeriği çalabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bölgeyi çalabilme yetisine
haiz olmasını gerektirir.
Bölge Tanımları
Bölge 1
Kanada, ABD, ABD hükmü altıdaki topraklar
Bölge 2
Çek,Cumhuriyeti,Finlandiya,Fransa,Almanya,KörfezDevletleri,Macaristan,İzlanda,İran,Irak,İrlanda,
İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, İskoçya, Güney Afrika, İsveç,
İsviçre, Suriye, Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bölge 3
Burma, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam
Bölge 4
Avustralya, Karayip (ABD hükmü altındaki toprakları dışında), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adaları, Güney Amerika
Bölge 5
CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nın geri kalanı, Rusya, Kuzey Kore
Bölge 6
Çin
NOT: Görüntüleme yazılımını kullanarak bölge ayarı beş defaya kadar değiştirilebilir,
daha sonra sadece en son bölge ayarına göre DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra
bölge kodunu değiştirebilmek için garanti kapsamında olmayan fabrika ayarlarına
geri dönme özelliği kullanılabilir. Eğer ayarların sıfırlanması istenir ise, yükleme ve de
sıfırlama masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.