background image
44
4 DizüstüBilgisayarKullanımı
Güç Yönetim Modları
Dizüstü bilgisayar pil ömrünü maksimuma çıkarabileceğiniz ve toplam sahip olma maliyetinizi
azaltabileceğinizçoksayıdaotomatikveyaayarlanabilirgüçtasarrufuözelliklerinesahiptir.Buözelliklerin
bazılarını BIOS ayarlarında bulunan Güç menüsünü kullanarak kontrol edebilirsiniz.ACPI güç yönetim
ayarları işletim sistemi vasıtasıyla yapılır. Güç yönetim özellikleri bazı parçaların sıklıkla düşük elektrik
tüketiminde tutup ihtiyaç anında tam çalıştırarak elektrikten mümkün olduğunca tasarruf etmek üzere
dizayn edilmiştir. Bu düşük güç modları “Bekleme” (veya RAM’iAskıyaAlmak) ve “Hibernate” modu
veya Diski Askıya Almak (STD:Suspend-to-Disk). Bekleme modu işletim sistemi tarafından sağlanan
basit bir işlevdir. Dizüstü bilgisayar güç tasarruf modlarının herhangi birindeyse şu şekilde izlenebilir:
“Bekleme”: Güç LED’i yanıp söner ve “Hibernate”: Güç LED’i kapanır.
Tam Güç Modu ve Maksimum Performans
Disüstü bilgisayar,Windows güç yönetimi ve HızlıAdım ayarlarının yapılıp güç yönetim işlevi kapatıldığı
zaman Tam güç modunda çalışır. Dizüstü bilgisayar Tam Güç modunda çalıştığı zaman, Güç LED’i
devamlı yanar. Eğer sistem performansı ve güç tüketimi hakkında bilgi sahibiyseniz, tüm güç yönetim
işlevlerini kapatmak yerine “Maksimum Performans”ı seçin.
ACPI
GelişmişYapılandırma ve GüçYönetimi (ACPI:Advanced Configuration and Power Management) Intel,
Microsoft ve Toshiba tarafından öncellikle Windows için ve daha sonra güç yönetimi ve Tak-ve-Çalıştır
özelliklerini kontrol etmek için geliştirilmiştir.ACPI dizüstü bilgisayarları için güç yönetimi konusunda
yeni standarttır.
NOT: APM, Windows NT4 ve Windows 98 gibi eski sistemlerde kullanılmıştır. Çünkü
Windows XP, Windows 2000, ve Windows ME gibi yeni işletim sistemleri ACPI kullanır,
APM dizüstü bilgisayarlarda artık tam bir şekilde desteklenmeyecek.
Askıya Alma Modu
“Bekleme” (STR) modunda ve “Hibernate modunda” (STD)’CPU saati durur ve dizüstü bilgisayarların
çoğundaki cihazlar en düşük faaliyette işlem yapar. Askıya alma modu dizüstü bilgisayarın en düşük
güçte olduğu durumdur. Dizüstü bilgisayar, sistem belirli bir süre boş kaldığında veya [Fn][F1] tuşlarını
kullanarak Askıya Alma moduna girer. Dizüstü bilgisayar STR modundayken Güç LED’i yanıp söner.
STDmodunda,dizüstübilgisayarkapatılmışgibigörünür.[Fn]tuşuharicindeklavyeüzerindeherhangi
bir tuşa basarak STR modundan çıkılır. Güç düğmesini (dizüstü bilgisayarı yeniden açar gibi)
kullanarak da STD’den çıkılır.
Güç Tasarrufları
CPU saatini düşürmeye ek olarak, LCD ışıkları da dahil olmak üzere bu mod tüm işlemleri en düşük
konumuna getirir. Dizüstü bilgisayar “Bekleme” moduna sistem belirli bir süre boş kaldığı zaman (düşük
öncelikli) girer. Zaman aralığıWindows güç yönetim (yüksek öncelikli) menüsü kullanılarak ayarlanabilir.
Sistem işlevlerine geri dönmek için herhangi bir tuşa basınız.