background image
26
3 Çalıştırma
F
F6
F7
F
F9
F4
F3
F
F1
Özel Klavye Fonksiyonları
Renkli Geçiş Tuşları
Aşağıda yer alanlar Dizüstü PC klavyesi üzerinden mevcut olan renkli geçiş tuşlarını
tanımlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tuşa basılı tutarken ilk önce
fonksiyon tuşuna basıp akabinde de basılı tutarak erişilebilir.
“Zz” İkon (F1): Dizüstü PC’yi bekleme moduma alır (güç yönetim kurulumundaki uyku
düğme ayarına bağlı olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).
NOT: Fonksiyon tuşları üstünde yer alan Geçiş Tuşu lokasyonları modele bağlı olarak
çeşitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep aynı kalmaktadır. Fonksiyon tuşları
yerine ikonları izleyiniz.
Dolu Güneş İkonu (F5):
Ekran parlaklığını düşürür.
Açık Güneş İkonu (F6):
Ekran parlaklığını artırır.
LCD İkonu (F7): Görüntü panelini AÇIK ya da KAPALI konuma getirir. Bu tuş ayrıca
düşük çözünürlük modların kullanımı esnasında görüntünün tamamının ekrana sığmasını
sağlamak amacıyla sizin ekran alanınızı genişletir (bazı modellerde).
LCD / Monitör İkonları (F8): “Dizüstü PC LCD -> Harici Monitör -> Her ikisi’de serisi
içinde Dizüstü PC’nin LCD ekranı ile harici bir monitör arasında geçiş sağlar. (Bu fonksiyon
256 renkte çalışmaz, Ekran ÖzellikAyarlarında Yüksek Renk seçimi yapınız). ÖNEMLİ:
Dizüstü PC'nizi yüklemeden evvel harici bir monitör bağlayınız.
Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili kablosuz LAN ya da Bluetooth
(seçili modeller üstünde) ekran üzerinde bir görüntü ileAÇIK ya da KAPALI konuma gelir.
Aktif hale getirildiğinde, buna tekabül eden kablosuz göstergesi yanacaktır. Kablosuz LAN
ya da Bluetooth kullanmak için Windows yazılım ayarları gereklidir.
Dokunma Pedi (F9): Yerleşik dokunma pedinin KİLİTLİ (pasif halde) ve de KİLİTSİZ
(aktif halde) durumları arasında geçişini sağlar. Dokunma pedini kilitleyerek, yazı
yazdığınız esnada imlecin kazara hareket etmesini önlemiş olursunuz ve de bir fare gibi
harici bir işaretleme cihazı ile en iyi şekilde kullanılır. Not: Dokunma pedi KİLİTSİZ
(aktif halde) durumda iken dokunma pedi butonları arasında bir gösterge yanacak ve de
dokunma pedi KİLİTLİ (pasif halde) olduğu durumlarda bu gösterge yanmayacaktır.
“e” İkonu (F4): Bu butona basarak, Windows çalışmaya devam ederken İnternet tarayıcı
uygulamanızı başlatabilirsiniz.
Zarf İkonu (F3): Bu butona basarak, Windows çalışmaya devam ederken E-mail
uygulamanızı başlatabilirsiniz.