background image

Çalıştırma....
3
Microsoft Windows Tuşları
Aşağıda tanımlandığı üzere klavye üstünde iki özel Windows tuşu mevcuttur.
Üzerinde Windows Logosu bulunan tuş, Windows masa üstünün en alt sol köşesinde yer alan
Başlat menüsünü aktif hale getirir.
Küçük bir imleç ile bir Windows menüsüne benzeyen diğer tuş, özellikler menüsünü aktif
hale getirir ve de bir Windows nesnesi üzerinde farenin sağ düğmesine basma ile denk bir
işlemdir.
Bir Sayısal Tuş Takımı olarak Klavye
Sayısal tuş takımı klavye içinde gömülü durumdadır ve
de yoğun rakam girişlerini çok daha rahat hale getiren 15
tuştan meydana gelmektedir. Bu iki amaçlı tuşlar tuş kepleri
üstünde turuncu renk ile işaretlenmiştir. Sayısal işaretler
şekilde de gösterildiği üzere her bir tuşun en üst sağ taraf
köşesine yerleştirilmiştir. [Fn][Ins/Num LK], tuşlarına
basarak sayısal tuş takımı aktif hale getirildiğinde, rakam
kilidi LED ışıkları yanar. Eğer harici bir klavye bağlanmış
ise,harici klavye üstünde [Ins/Num LK] tuşlarına basarak
her iki klavye üstünde Numlock eş zamanlı olarak aktif ya da
pasif hale getirilebilir. Harici bir klavye üstündeki tuş takımını aktif halde tutarken sayısal tuş takımını
pasif hale getirmek için, Dizüstü PC üstündeki [Fn][Ins/Num LK] tuşlarına basınız.
İmleçler olarak Klavye
Hesap çizelgeleri ya da benzer uygulamalar gibi sayılsa veri girişi esnasında yönlendirme kolaylığı
sağlamak amacıyla Rakam Kilit fonksiyonunu AÇIK ya da
KAPALI konuma getirmek için klavye imleçler şeklinde
kullanılabilir.
Rakam Kilit fonksiyonu KAPALI durumda iken, aşağıda
gösterilen imleç tuşlarından birine ve de[Fn] tuşuna basınız.
Örneğin yukarı için [Fn][], aşağı için [Fn][K], sol taraf için
[Fn][U], ve de sağ taraf için [Fn][O].
Rakam Kilit fonksiyonu AÇIK durumda iken, aşağıda
gösterilen imleç tuşlarından birine ve de [Shift] tuşuna
basınız. Örneğin yukarı için [Shift][], aşağı için [Shift][K], sol taraf için [Shift][U], ve de sağ taraf
için [Shift][O].
NOT: Ok sembolleri burada size referans olması için örneklenmiştir. Burada gösterildiği
gibi klavye üzerinde işaretlenmiş değildirler.