background image
4
3 Çalıştırma
KAPALI duruma getirmek
Windows XP’ de, Windows Başlat butonuna basarak
ve de Kapat’ı seçerek ve daha sonra Kapat’ı seçerek
DizüstüPC’niziKAPALIkonumagetiriniz.Uygungüç
yönetimi olmayan işletim sistemleri için (DOS, Win-
dows NT), tüm uygulamaları kapatmalı ve de işletim
sisteminden çıkılmalı ve daha sonra güç düğmesine 2
saniyesüresincebasılıtutarak(AÇIKkonumagetirmek
(4 sec)
Yeniden Başlatma ya da Yeniden Yükleme
İşletimsisteminizdedeğişiklikleryaptıktansonra,size
bilgisayarı yeniden başlatmanızı öneren iletiler ge-
lecektir. Bazı yükleme süreçleri, yeniden başlatmaya
izin vermek için bir diyalog kutusu sağlanacaktır. Sis-
temi manüel olarak yeniden başlatmak için,Windows
Başlat butonuna basınız ve de Kapat’ı seçiniz ve daha
sonra Yeniden Başlat özelliğini seçiniz.
ÖNEMLİ! Hard disk sürücüsünü korumak için, Dizüstü PC’nizi kapattıktan sonra yeni-
den AÇIK duruma getirmek için en azından 5 saniye beklemeniz önerilir.
( Güvenlik ayarlarına bağlı olarak ekranlar çeşitlilik arz
edebilmektedir. )
ÖNEMLİ! Veri yazılmakta ile acil durum kapama butonuna basmayınız; bu şekilde ya-
parak kaydetmekte olduğunuz veride kayıplar oluşmasına neden olursunuz.
Acil Durum Kapaması
İşletim sisteminizin uygun bir şekilde KAPALI duruma getirilmesi ya da yeniden başlatılamaması
durumunda, Dizüstü PC’nizi kapalı duruma getirmek için iki ilave yöntem mevcuttur:
(1) Güç düğmesine
4 saniye müddetince basılı tutunuz, ya da (2) Kapama düğmesine basınız .
İPUCU:Kapamadüğmesinebasabilmek
için düzeleştirilmiş bir kağıt raptiyesi
kullanınız.