background image
17
Parçaların Tanınması....


3
4

1
1 
4
3

2.0
Arka Taraf
Dizüstü PC’nin bu tarafındaki bileşenleri tanımlamak için aşağıda yer alan diyagrama bakınız.
Güç (DC) Girişi
Tedarikedilengüçadaptörü,bufişilekullanımiçinACgücünüDCgücünedönüştürür.
Bu fiş vasıtasıyla sağlanan güç Dizüstü PC’ye güç sağlar ve de dahili pil takımını
şarj eder. Dizüstü PC ve pil takımı nedeniyle meydana gelebilecek zararları önlemek
için, daima ürün ile birlikte tedarik edilen güç adaptörünü kullanınız. DİKKAT:
KULLANIMDA İKEN ÇOK FAZLA ISINABİLİR. ADAPTÖRÜN ÜSTÜNÜ
KAPATMADĞINIZDAN VE VÜCUDUNUZDAN UZAK TUTTUĞUNUZDAN
EMİN OLUNUZ.
TV-Çıkış Yuvası
TV-Çıkışyuvası,DizüstüPC’ninekranınıbirtelevizyonyadavideoprojeksiyon
cihazına dönüştürme imkanı sağlayan bir S-video konektörüdür. Eş zamanlı
ila tekli görüntü arasında seçim yapabilirsiniz. Yüksek kalitede görüntüler
elde etmek için S-video kablosu (tedarik edilmez) kullanınız ya da standart
video cihazları için tedarik edilen RCA’yı S-Video adaptörüne bağlayarak
kullanınız. Bu yuva, hem NTSC hem de PAL formatları destekler.
Pil Takımı
AC güç kaynağına bağlandığında pil takımı otomatik olarak şarj edilecektir ve AC güç bağlı
olmadığıanlardaDizüstüPC’yegüçsağlayacaktır.Busayedegeçiciolaraklokasyonlararasında
hareket ederken cihazın kullanılması mümkün olabilmektedir. Pil takımı süresi kullanıma
ve de bu Dizüstü PC’nin spesifikasyonlarına göre çeşitlilik arz etmektedir. Pil takımının içi
açılmamalıdır ve de tek bir birim olarak satın alınmamalıdır.
USB Yuvası ( 2.0 / 1.1 )
USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine
kadar bağlanan klavyeler, işaretleme cihazları, kameralar, hard disk sürücüler, yazıcılar
ve tarayıcılar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazları ile uyumludur. USB bir çok cihazın
tek bir bilgisayar üstünde, ilave tak çalıştır yerleri ya da dağıtım soketleri şeklinde hareket
eden bazı çevre birimleri ile eş zamanlı bir biçimde çalışabilme olanağını sağlar. USB
cihazların yakın değiş tokuşunu destekler, böylece bir çok çevre birimi bilgisayarın yeni-
den başlatılmasına gerek kalmadan birbirlerine bağlanır yada bağlantıları kesilebilir.
Kensington® Kilit Yuvası
Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olanı), Dizüstü PC' nin sabit bir nesne üzerinden
sökülmesini önleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Dizüstü PC' nin emniyete
alınmasını sağlamaktadır. Bazı güvenlik ürünleri, Dizüstü yerinden oynatıldığında bir
alarm vermesi için programlanmış olan bir hareket detektörü de içerebilir.